همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

Regional Symposium on Applied Fisheries and Environmental Studies

همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست