همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

1st Regional Seminar on Accounting in the Age of Information Technology

پوستر همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات