اولین همایش بینالمللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بینالمللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران

The 1st International and the 8th National Conference on Rangeland Management in Iran

پوستر اولین همایش بینالمللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران

اولین همایش بینالمللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن مرتعداری ایران در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.