همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

پوستر همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اصطلاح علوم رفتاری شامل تمامی رشته هایی است که تعاملات بین موجودات زنده در جهان طبیعی را بررسی می نماید. این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل سیستماتیک و ارزیابی رفتار انسان (وحیوانات ) به وسیله مطالعه کنترل شده ، روی رویدادها و فعالیت های گذشته به کمک آزمایش های علمی است
علوم رفتاری در تلاش است تا از طریق فرمولاسیون دقیق منتج از مشاهدات علمی به نتایج قابل قبول و عینی دست یابد.
اصطلاح علوم رفتاری اغلب با واژه علوم اجتماعی در تعارض است اگرچه این دو حوزه با یکدیگر ارتباط وسیعی دارندو رفتاری سیستماتیک را بررسی می کنند اما در سطوح مختلف تحلیل علمی ، ابعاد مختلف رفتارها متفاوت است . علوم رفتاری داده های تجربی انتزاعی برای بررسی فرایندهای تصمیم گیری و راهبردهای ارتباطی داخل وبین موجودات دریک سیستم اجتماعی است درحالیکه علوم اجتماعی یک چارچوب ادراکی برای مطالعه فرایندهای یک نظام اجتماعی از طریق تاثیرسازمان اجتماعی برتعدیل ساختارفردوگروه ها فراهم می کند.
از جمله دانش هایی که در حیطه علوم رفتاری قرار می گیرد می توان روانشناسی ، علوم شناختی و مردم شناسی را نام برد.
همایش ملی پژوهش های نوین در علوم رفتاری قطعا می تواندفرصتی باشد تاپژوهشگران و علاقمندان بااین علم و دستاورد های آن بیشتر آشنا گرددو امید است این آشنایی و پژوهش ها بتواند در بکارگیری این علم جهت اعتلا توانمندی های کشور مفید واقع گردد.

 

محورهای همایش

علوم رفتاری :
رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
رفتار در علوم انسانی
رفتار در علم اجتماعی
 رفتار در علوم مدیریت و اقتصاد
رفتار در علوم سیاسی و اجتماعی
رفتار در هوش مصنوعی
رفتار در تربیت بدنی و علوم ورزشی
ذهن و مغز
آزمایش های کنترل شده
روش های روانشناسی اعصاب
رفتار گرایی
فلسفه ذهن
عصب شناسی
انسان شناسی
روان درمانی شناختی
روانشناسی شناختی
آموزش و پرورش شناختی
مردم شناسی فرهنگی
مردم شناسی زیستی
مردم نگاری

مطالعات فرهنگی و اجتماعی  :
پژوهش علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جامعه شناسی
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات راهبردی فرهنگ
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
زنان و خانواده
فلسفه علوم اجتماعی
جمعیت شناسی
سازگاری اجتماعی
پژوهش های علوم اجتماعی
مدیریت خدمات اجتماعی
نگاه جامعه شناسی به مسائل اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
ازدواج و تشکیل خانواده
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی
رفاه اجتماعی
رشد اجتماعی
توسعه فرهنگی
زنان سرپرست خانوار
جوانان

جامعه شناسی :
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی جنگ
جامعه شناسی ارتباطات
جامعه شناسی نظری مفهومی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی محیط زیست
جامعه شناسی سازمان های مدرن
جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
جامعه شناسی کشور های در حال توسعه
جامعه شناسی جنسیت
جامعه شناسی سلامت
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی انحرافات
جامعه شناسی  مشاغل

 
محور ویژه :

علم رفتار در قرآن و سیره نبوی(ص) و ائمه اطهار
بخش آزاد(پژوهش های مستخرج از پایان نامه) سایر علوم

 

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی