پنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی و سینوس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی و سینوس

The 5th International Training Course on Nasal and Sinus Surgery

پنجمین کورس بین المللی آموزش اعمال جراحی بینی و سینوس در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی راینولوژی ایرانانجمن علمي راينولوژي ايران در شهر شیراز برگزار گردید.