اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فیزیک،شیمی و مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فیزیک،شیمی و مهندسی صنایع

First National Conference on New Research in Physics, Chemistry and Industrial Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فیزیک،شیمی و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فیزیک،شیمی و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.