اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار

The First National Conference on Cities of Tomorrow, Creativity, Innovation and Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار

اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه گیلان، در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار