کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان، تیر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان

National Conference on Sistan Bodybuilding

پوستر کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان

کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه زابل، در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان