بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، دی ماه 98

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

25th razi medical sciences research festival

پوستر بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۸ توسط وزارت بهداشت - درمان - آموزش پزشکی معاونت و تحقیقات فناوری در شهر تهران برگزار گردید.