بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، دی ماه ۱۳۹۸

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

25th razi medical sciences research festival

پوستر بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۸ توسط ،وزارت بهداشت،درمان،آموزش پزشكي معاونت و تحقيقات فناوري در شهر تهران برگزار گردید.