همایش ملی دو سالانه دین، انسان و سلامت (با رویکرد مطالعات بین رشته ای)، اسفند ماه ۱۴۰۱

همایش ملی دو سالانه دین، انسان و سلامت (با رویکرد مطالعات بین رشته ای)

-Religion, Man and Health (with an Interdisciplinary Studies Approach)

پوستر همایش ملی دو سالانه دین، انسان و سلامت (با رویکرد مطالعات بین رشته ای)

همایش ملی دو سالانه دین، انسان و سلامت (با رویکرد مطالعات بین رشته ای) در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای علوم سلامت و معارف اسلامی منطقه 5 کشوری (مبسوم) در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.