نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک، آبان ماه ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.