هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل، فروردین ماه 98

هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل

Eighth International Congress and Student Festival of Reproductive Medicine

پوستر هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل  و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل

هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ توسط پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

Andrology

ART

Cloning

Diagnostic Methods

Epidemiology

Epidemiology of Infertility

Fertility Preservation

Gamete & Embryo Donation

Genetic of Reproduction

Physiology of Reproduction

Immunology of Reproduction

Nursing Role in ART

Psychological Aspects of Infertility

Recurrent Pregnancy Loss

Reproductive Endocrinology

Reproductive Health

Stem Cell

Surrogacyمقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل