همایش استانی نقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال

همایش استانی نقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال

Provincial Congress Role and Mission of the University of Cultural Sciences in the Education of Active Citizens

پوستر همایش استانی نقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال

همایش استانی نقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فرهنگیان استان قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


اهداف همایش:

1ـ بررسی مبانی، تاریخچه و کارکرد شهروند فعال

 2ـ بررسی نقش اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال

3ـ بررسی جایگاه تربیت شهروند فعال در اصول قانون اساسی و سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

4ـ بررسی اهمیت و ضرورت نقش تربیت شهروند فعال در تقویت مردمسالاری دینی

5ـ بررسی نقش هنر در تربیت شهروند فعال

6ـ بررسی روابط متقابل بین هنر، شهروند فعال و سلامت روان.

 

محورهای همایش:

1ـ نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت شهروند فعال

   1ـ1. بررسی شیوه ­ها و راهبردهای مفید تدریس در دانشگاه فرهنگیان در راستای تربیت شهروند فعال

   1ـ2. بررسی نقش اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان در فرایند تربیت شهروند فعال

   1ـ3. بررسی نقش دانشجو معلمان در فرایند تربیت شهروند فعال

2ـ نقش مدارس در تربیت شهروند فعال

   2ـ1. بررسی نقش معلمان در تربیت شهروند فعال

   2ـ2. بررسی نقش برنامه درسی و محتوای کتب درسی مقاطع سه گانه تحصیلی در تربیت شهروند فعال

3ـ جایگاه تربیت شهروند فعال در اصول قانون اساسی و سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

   3ـ1. بررسی جایگاه تربیت شهروند فعال در اصول قانون اساسی

   3ـ2. بررسی جایگاه تربیت شهروند فعال در سند تحول بنیادی آموزش و پرورش

4ـ اهمیت و ضرورت نقش تربیت شهروند فعال در تقویت مردمسالاری دینی

   4ـ1. بررسی کارکردهای شهروند فعال در تکوین و تقویت جامعه مدنی

   4ـ2. بررسی راه­های تقویت مدارای اجتماعی در دانش آموزان و معلمان

   4ـ3. بررسی راه­های تقویت مشارکت سیاسی ـ اجتماعی دانش آموزان و معلمان

5ـ بررسی نقش هنر در تربیت شهروند فعال

   5ـ1.  بررسی تأثیر شیوه آموزش تلفیقی هنر در تربیت شهروند فعال

   5ـ2. بررسی تأثیر هنر در سلامت روان با تأکید بر تربیت شهروند فعال.