اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد  با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی