همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

Regional Conference on the role of management and accounting in organizational excellence and financial crisis

همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی