همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

National Conference on Knowledge Based Research in Oil, Gas, Refining and Petrochemical Industries

پوستر همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعت نفت،دانشكده نفت اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی