کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی