همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم، فروردین ماه 99

همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم

National Conference on Research and Innovation in Psychology, with Special View on Third Wave Therapeutic Approaches

پوستر همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم

همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش  

  الف) موضوعات کلان در حوزه روانشناسی: 

روانشناسی بالینی 

روانشناسی سلامت 

روانشناسی عمومی 

روانشناسی شخصیت 

روانشناسی تربیتی 

روانشناسی صنعتی 

مشاوره و راهنمایی 

تحقیقات و تکنولوژی آموزشی 

روانشناسی خانواده و ازدواج 

برنامه ریزی درسی 

آموزش الکترونیک 

آموزش و پرورش 

ب) موضوعات تخصصی همایش با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم

1-درمان پذیرش و تعهد ACT 

-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در بیماران سرطانی

-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان چاقی

-درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان دیابت

2-رفتاردرمانی دیالکتیکی DBT 

-رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی

-رفتار درمانی دیالکتیکی انفرادی و گروهی

-رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش هوشیاری فراگیر

-رفتار درمانی دیالکتیکی در اثربخشی میان فردی

3-شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT 

-ذهن آگاهی و بیماری های خاص

-ذهن آگاهی در سازمان

4-درمان متمرکز بر شفقت 

-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در تقویت عزت نفس

-درمان متمرکز بر شفقت  CFT در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه

-درمان متمرکز بر شفقت  CFT بر افسردگی

5-طرحواره درمانی

-طرحواره درمانی در جایگزین کردن سبک های مقابله ای ناسازگار با الگوهای رفتار سازگارانه

-کاربرد طرحواره درمانی در اختلال شخصیت مرزی

-کاربرد طرحواره درمانی در افسردگی 

-کاربرد طرحواره درمانی در مدیریت خشم 

6-روان‌درمانی و مداخله‌های روان‌شناختی

-اصول و مبانی روان درمانی 

-محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی موج سوم

-جایگاه روانشناسی موج سوم و مقایسه با سایر  درمان ها

7-روانشناسی سلامت و بیماری‌های خاص

-پیشگیری درمان و بهبود بیماران سرطانی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)

-پیشگیری درمان و بهبود بیماران دیابتی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)

-بهبود بیماران قلبی بعد از عمل قلب(روان درمانی با رویکرد موج سوم)

8-روانشناسی و ارتقاء بهداشت روانی: 

-فرآیندهای منابع انسانی(جذب، مدیریت عملکرد، حقوق و پاداش)

-فرهنگ سازمانی

-تحول سازمانی

9-مداخلات در روانشناسی و روان درمانی

-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در گروه درمانی

-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در درمان چاقی

-تأثیر انواع مداخلات موج سوم در اعتیاد