سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

پوستر سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،گروه پژوهشي بوعلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع