اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

National Conference on Industrial Engineering

اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ توسط شرکت علم و صنعت طلوع فرزین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اول:

-اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه

-اقتصاد ومهندسی و مهندسی مالی

-مهندسی فاکتور های انسانی/ایمنی و بهداشت شغلی

-مهندسی ساخت و تولید

-مهندسی سلامت

-مهندسی مالی

-مهندسی معماری سازمان

-آموزش و تعلیم مهندسی

 

محور دوم:

-مدیریت استراتژیک ،منابع انسانی ، دانش و تکنولوژی

-مدیریت اطلاعات ، تحلیل سیستم ها و سیستم های دینامیکی

-مدیریت ریسک ،ایمنی صنعتی، مهندسی فاکتور های انسانی

-مدیریت و مهندسی کیفیت

-مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه

-مدیریت ، برنامه ریزی و توالی عملیات

-مدیریت پروژه

-مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات و پایایی

-مدیریت شهری

-مدیریت بحران

-مدیریت و مهدسی انرژی / محیط زیست

-مدیریت دانش و تکنولوژی

-مدیریت منابع انسانی

-مدیریت و مهندسی سیستم های مراقبت پزشکی

-مدیریت و نوآوری خدمات

-مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی

-مدیریت اتلاف / بهبود بهره وری وناب سازی فرایند

-مدیریت حمل و نقل

 

محورسوم:

-پیش بینی و شبیه سازی سیستم ها

-سیستم های ساخت و تولید پیشرفته

-سیستم های خبره و هوش مصنوعی

-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی و مکان یابی

-مدل های احتمالی و سیستم های صف

-سیستم ها ، مدل های فازی و محاسبات نرم

-تحلیل سیستم های اقتصادی – اجتماعی

-سیستم های اطلاعاتی

-سیستم های برنامه ریزی

-سیستم های هوشمند

-سیستم های نوین تولید (ناب ، چابک)

-تحقیق در عملیات

 

محور چهارم:

-انالیز تصمیم ، روش های تصمیم گیری

-تجارت کسب و کار الکترونیکی

-خلاقیت ، کار آفرینی و نظام های نو آوری

-معماری کسب و کار – معماری محصول

-رویکرد های تداوم کسب و کار

 

محور پنجم:

-آسیب شناسی و و چالشهای پیش روی صنعت ایران

-مباحث مرتبط در مهندسی صنایع و سایر رشته ها

-کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری

-کاربرد مهندسی صنایع در بخش آموزشی

-کاربرد مهندسی صنایع در بخش خدماتی

-کاربرد مهندسی صنایع در بخش درمانی

-کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی

-کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست

-کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت انرژی

-کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مهندسی صنایع

-روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع

 

 

 


دبیر علمی کنفرانس: دکتر شبیری
دبیر اجرایی: مهندس بابک بادامیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع