اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی

The First International Scientific Research Conference on the Relations of Humanities and Islamic Civilization

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز بين المللي توسعه علم،فرهنگ و عقلانيت در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علمی پژوهشی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی