نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی، اسفند ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی

The First National Conference on Rhetoric and Literary Theorizing

پوستر نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی

نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی