دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا، آبان ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا

2nd International Conference on Geography Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی  علوم جغرافیا

دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا