دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم

The second national conference on the drivers and threats facing the Islamic Revolution in the second step

پوستر دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم

دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم