سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی، خرداد ماه ۱۳۹۳

سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

The Third Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries

پوستر سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی