اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار، دی ماه 93

اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

The FIrst National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه زابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- فن آوری های انرژی های تجدیدپذیر

- مدیریت و بهینه سازی انرژی

- فرصت های اقتصادی,چالش ها و راهبردها در عرصه انرژی های تجدیدپذیر مبتنی بر اصول توسعه پایدار

- فرصتها,چالش ها و راهبردهای زیست محیطی انرژی های تجدید پذیر

- تاثیرات تولیدات حاصل از انرژی های تجدید پذیر بر سیستم های قدرت

- بومی سازی فناوری های مرتبط با انرژی های تجدید پذیرمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار