اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق، اسفند ماه 98

اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق

The first national conference on resilience in the electricity industry

پوستر اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق

اولین کنفرانس ملی تاب آوری در صنعت برق در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس:

امروزه با توجه به تغییرات شرایط جوی در اکثر نقاط کشور شاهد بروز حوادث طبیعی با دامنه اثرگذاری گسترده می باشیم. حساسیت موضوع از آن جهت است که در صورت بروز اختلال در روند تامین و توزیع برق به عنوان شریان حیاتی زندگی در جامعه، سایر فعالیت­های نیز تحت شعاع قرار می گیرد. از این رو، اخیرا موضوع تاب آوری شبکه های برق در شرکت توانیر به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و شرکت های مختلف نیز به تبع آن پیگیر موضوع شده اند. انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران و صنعت برق مازندران از جمله انجمن ها و شرکت هایی می باشند که به موضوع تاب آوری شبکه های برق به صورت جدی ورود نموده است و عهده دار برگزاری اولین کنفرانس مجازی ملی در این زمینه شده است. دستیابی و ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی و تجربیات مفید موجود در زمینه تاب آوری در ایران و یا سایر کشورهای دنیا هدف نهایی این کنفرانس می باشد.

 

محور های کنفرانس:

1- وابستگی متقابل زیر ساخت های ملی و صنعت برق

 • صنعت برق و نقش تامین سوخت
 • سوخت های جایگزین
 • تاثیر استمرار تولید برق بر زیرساخت های حیاتی
 • وابستگی متقابل عملکردی ICT و صنعت برق

2- نقش تهدیدات نوین در تاب آوری صنعت برق

 • تاب آوری سایبری صنعت برق
 • نقش تعمیرات اقلیمی بر تاب آوری صنعت برق
 • حملات تروریستی
 • نقش نیروی انسانی و رخدادهای ناشی از آن

3- پارادایم تاب آوری صنعت برق

 • ارئه شاخص های معیار تاب آوری
 • نقش مردم و مدیریت مصرف در تاب آوری اجتماعی
 • امنیت و تاب آوری
 • تجربیات ناشی از حوادث گذشته به منظور ارتقاء دانش تاب آوری

4- بهره برداری وبرنامه ریزی مبنی بر تاب آوری در صنعت برق

 • نقش منابع انرژی پراکنده و ریزشبکه ها
 • نقش هوشمند سازی و اتوماسیون در ارتقاء
 • مولفه ها و اقدامات عملیاتی تاب آوری (آمادگی، پاسخگویی و بازیابی)
 • مهندسی و باز طراحی خطوط و شبکه های قدرت با رویکرد تاب آوری
 • نقش بهره برداری و برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت
 • رویکردهای نوین تاب آوری صنعت برق در جهان بر اساس مدل های جدید
 • سنکرون سازی و اتصال شبکه های بزرگ