چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

Fourth Congress of Ultrasound in Emergency Medicine

پوستر چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر قرچک برگزار گردید.