پژوهش در مسائل آموزش زبان انگلیسی، آذر ماه ۱۳۸۹

پژوهش در مسائل آموزش زبان انگلیسی

Research on English language education issues

پژوهش در مسائل آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر آران و بیدگل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پژوهش در مسائل آموزش زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.