سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی، خرداد ماه ۱۳۹۵

سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی

پوستر سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی

سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ،انجمن گردشگری ایراندانشگاه علم و فرهنگ با همكاري انجمن علمي گردشگري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی