دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی

دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی

The Second Regional Nano Biotechnology Conference

دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار در شهر جویبار برگزار گردید.