دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی، دی ماه ۱۳۸۸

دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی

The Second Regional Nano Biotechnology Conference

دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید.