نخستین همایش منطقه ای آب، اسفند ماه ۱۳۸۵

نخستین همایش منطقه ای آب

01st Regional Conference of Water

نخستین همایش منطقه ای آب در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای آب