دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران

2nd National Conference of moral education in the school systems pathology

پوستر دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-شناسایی و بازتعریف چالش‌های نظری در ساحت تربیت اخلاقی:

     رویکردها و تربیت اخلاقی (رویکرد عقلی، نقلی، فضیلت گرا ،غمخواری و....).   

     تلقین ،عادت ، اجبار و  تربیت اخلاقی .

     سنت ،مدرن ، پست مدرن و تربیت اخلاقی .

شناسایی و بازتعریف چالش های برنامه ی درسی  در ساحت تربیت اخلاقی :

    برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی ایران و تربیت اخلاقی.

    برنامه ی درسی دوره ی متوسطه ایران و تربیت اخلاقی.

    برنامه ی درسی آموزش عالی  ایران و تربیت اخلاقی.

    نظام ارزشیابی ایران و تربیت اخلاقی.

-شناسایی و بازتعریف چالش‌های روان شناختی  در ساحت تربیت اخلاقی:

     هوش اخلاقی و تربیت اخلاقی  .

     هوش معنوی و تربیت اخلاقی.

     رشد و شخصیت و تربیت اخلاقی.

-شناسایی و بازتعریف چالش‌های تکنولوژیکی   در ساحت تربیت اخلاقی :

     رسانه انسانی و تربیت اخلاقی . 

     رسانه ابزاری و تربیت اخلاقی.                                    

     مراکز یادگیری و تربیت اخلاقی  .  

     فناوری نوین اطلاعاتی و تربیت اخلاقی .

-شناسایی و بازتعریف پیامدهای نظام آموزشی در هزاره ی سوم

     خود شکوفایی نسل آینده  و تربیت اخلاقی.

     دین باوری نسل آینده  و تربیت اخلاقی.

     مشارکت اجتماعی -سیاسی نسل آینده و تربیت اخلاقی.

     سلامت روان نسل آینده و تربیت اخلاقی.

     گسست نسل ها در حوزه ی تربیت اخلاقی    .                         

-آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی ایران :

     اخلاق حرفه ای  در کلاس درس و محیط آموزشی.

     اخلاق حرفه ای در آموزش و بهسازی  منابع انسانی .  

     اخلاق حرفه ای  در نقد و  پژوهش.

 

-آسیب شناسی الگوهای اخلاقی در نظام آموزشی ایران :

     مدل سازی در تربیت اخلاقی مبتنی بر سیره ائمه (ع).

     مدل سازی در تربیت اخلاقی مبتنی بر واقع نگری.

-آسیب شناسی اصول و روشهها   در نظام آموزشی ایران  :

     اصول و روش در تربیت جنسی کودک و نوجوان .

     اصول و روش در تربیت ارتباطات اجتماعی کودک و نوجوان .

     اصول و روش در تربیت مبتنی بر فضای ریزوماتیک (فناوری ارتباطات ).

 

مقالات مرتبط با موضوع همایش پذیرفته می شود.مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران