دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، دی ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران

2nd National Conference of moral education in the school systems pathology

پوستر دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران

دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران