همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

Regional Conference on Water Crisis and Drought

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی