همایش منطقه ای صنعت توریسم، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای صنعت توریسم

Regional Conference on Tourism

همایش منطقه ای صنعت توریسم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای صنعت توریسم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای صنعت توریسم