همایش منطقه ای توریسم و توسعه

همایش منطقه ای توریسم و توسعه

Regional Conference on Tourism and Development

همایش منطقه ای توریسم و توسعه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۲ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در شهر یاسوج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای توریسم و توسعه