همایش منطقه ای توریسم و توسعه، مهر ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای توریسم و توسعه

Regional Conference on Tourism and Development

همایش منطقه ای توریسم و توسعه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای توریسم و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای توریسم و توسعه