همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری

همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری

Regional Conference of the town, citizens and city management

همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در شهر ملایر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری