همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری

Regional Conference of the town, citizens and city management

همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری