اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی

اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی

The first regional conference of student innovation in nursing and midwifery

اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ تا ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آران و بیدگل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی