دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر، آذر ماه ۱۳۹۰

دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea

دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر