دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea

دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در شهر نور برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر