همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی، خرداد ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics

پوستر همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی