اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

1st Regional Conference on Research Commercialization

پوستر اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ابرکوه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

محورهای همایش:
1. مدل های تجاری سازی پژوهش
۲. نقش و جایگاه تجاری سازی پژوهش در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
۳. نقش مراکز آموزش عالی در تجاری سازی پژوهش
۴. ارزیابی کمی و کیفی تجاری سازی پژوهش در کشور
۵. بررسی قوانین و مقررات کشور در زمینه تجاری سازی پژوهش
۶. بررسی حقوق مالکیت معنوی در تجاری سازی پژوهش
۷. نقش تجاری سازی پژوهش در رشد اقتصادی کشور
۸. جایگاه صنعت در تجاری سازی پژوهش

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش