همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

Regional congress of psychology and education sciences

پوستر همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی