همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان، خرداد ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

Regional Conference on the Psychological of Children

همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان