اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا

First International Conference on Oceanography for West Asia

پوستر اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا

اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های همایش
1.هواشناسی دریایی

- مدلسازی جو و اقیانوس
- برهم کنش هوا – دریا
- دینامیک و ترمودینامیک جو و اقیانوس
- تاثیر هواویزها بر ابر و بارش حاره ای

2.تغییر اقلیم
- مدلسازی اقلیمی
- دور پیوندهای جو و اقیانوس
- اقیانوس و گرمایش جهانی
- پایش و پیش بینی تغییر اقلیم

3.اقیانوس شناسی فیزیکی
- مشاهدات و مدلسازی فرآیندهای فیزیکی اقیانوسی
- دینامیک و گردش کلی آب اقیانوسها و دریاها
- امواج داخلی
- هیدرودینامیک خورها و خلیج ها

4.اقیانوس شناسی زیستی
- تنوع زیستی، عملکرد، پایداری و ترمیم در بوم سازگان های دریایی
- تاثیرات انسانی بر بوم سازگان های دریایی
- منابع زیستی دریا
- زیست فناوری دریایی

5.بیوژئوشیمی دریا
- چرخه های بیوژئوشیمیایی
- اقیانوس شناسی شیمیایی
- تغییرات جهانی و تغییرات اقلیمی
- بیوژئوشیمی ساحلی
- محصولات طبیعی دریا

6.شیلات و آبزیان
- زیست شناسی و بوم شناسی شیلاتی
- سلامت و بیماری های ماهیان
- فناوری های نوین در عرصه شیلات
- آینده صنعت شیلات در اثر تغییرات اقلیم

7.زمین شناسی دریایی
- رسوبگذاری و فرایندهای رسوبی در دریا
- منابع هیدروکربنی در دریاها و اقیانوس ها
- زمین ریخت شناسی سواحل و بستر دریا
- منابع معدنی در دریاها و اقیانوس ها
- شناسایی ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی در مناطق فراساحلی

8.آلودگی دریا
- اسیدی شدن اقیانوس ها
- آلودگی مواد مغذی و یوتروفیکاسیون
- آلودگی های ناشی از فاضلاب، زباله ها و آوارهای دریایی
- آلودگی های صوتی و گرمایی
- آلودگی های نفتی
- جزایر مصنوعی

9.حقوق و سیاست دریا
- زمامداری قانون در دریاها
- نقش حقوق وسیاست در تحقیقات علمی دریایی
- سیاست اقیانوسی و زمامداری دریا
- حل و فصل اختلافات در حقوق دریا
- حقوق و سیاست مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی
- اندرکنش حقوق دریا و حقوق بشر و بشردوستانه
- مدیریت مناطق ساحلی
- تحولات اخیر حقوق دریا و سیاست دریایی و اقیانوسی
- حقوق و سیاست در اقیانوس جنوبی و جنوبگان
- اقتصاد دریا

10.مخاطرات دریایی
- مخاطرات زیستی دریا
- سونامی و طوفان های حاره ای
- تغییر اقلیم و مخاطرات اقیانوسی
- مخاطرات ساحلی
- فرسایش سواحل

11.فناوری و مهندسی دریا
- مهندسی سواحل
- فرایندهای ساحلی
- انتقال رسوب در سواحل
- سازه های ساحلی و فراساحل
- فناوری های نوین دریا
- انرژی های تجدید پذیر دریایی
- اقیانوس شناسی ماهواره ای و سنجش از دور