دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۸۷

دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

Regional Conference of Natural Resources and Environment

دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان در شهر ارسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست