همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی، آبان ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

Regional Conference on New Findings in Chemistry and Chemical Engineering

همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی