اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب، آبان ماه 98

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

The first regional conference on neuroscience

پوستر اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی
نوروژنتیک
درمان های جدید صرع مقاوم به درمان 
درمان های جدید آسیب نخاعی در تروما
stem cell therapy در بیماری های نورولوژیکمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب